Alergologická ambulance  – je součástí plicní ambulance.

Ordinace poskytuje standardní diagnostickou,léčebnou a preventivní péči  v oboru alergologie a klinické imunologie.

Onemocnění indikovaná k vyšetření

  • Astma bronchiále
  • Alergická rýma a zánět spojivek
  • Kožní alergická onemocnění    např. ekzém ,kopřivka
  • Alergie na jed blanokřídlého hmyzu
  • Alergie na léky ,potraviny
  • Onemocnění spojená s poruchou  imunity

Alergologie - vyšetřovací metody

1. Klinické vyšetření

2. Kožní testy - prick- k zjištění alergie časného typu -

3. Funkční vyšetření -

4. Analýza kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu / FENO /

5. Imunologické vyšetření

6. Diagnostika alergie na lokální anestetika